Corel Painter 23.0.0.244

Corel Painter 23.0.0.244

Corel Corporation – 106,8MB – Commercial – Mac
ra khỏi 4 phiếu
image/svg+xml VERY GOOD User Rating
Corel Painter là một studio nghệ thuật kỹ thuật số cung cấp bức tranh kỹ thuật số tiên tiến và các công cụ truyền thông tự nhiên. Các công cụ vẽ có thể sao chép giao diện của điểm đánh dấu, bút, bút chì, phấn và các phương tiện phòng không kỹ thuật số khác.

Tổng quan

Corel Painter là một Commercial phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Corel Corporation.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 220 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Corel Painter là 23.0.0.244, phát hành vào ngày 23/06/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 24/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 23.0.0.244, được sử dụng bởi 14 % trong tất cả các cài đặt.

Corel Painter đã chạy trên hệ điều hành sau: Mac. Tải về tập tin có kích thước 106,8MB.

Người sử dụng của Corel Painter đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Corel Painter!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 220 UpdateStar có Corel Painter cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
Corel Corporation
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại